Pecha.it

WEB, MOBILE, DESKTOP DEVELOPMENT

Zkušenosti v IT

Programovací jazyky a frameworky

Pokročilý:
 • C#
 • Javascript, Node.js
 • HTML5, CSS3 (responzivní)
 • Java (SE a Android SDK)
 • XML, JSON
 • RegEx
Základy:
 • WebGL (Babylon.js)
 • PHP (jen funkcionální)
 • ASP.NET
 • SQL
Okrajově: ActionScript, JScript, VBA, Pascal

Ovládaný software

Pokročilý:
 • Visual Studio
 • IntelliJ IDEA
 • Codeanywhere
 • Excel
 • Apache Server
 • Core FTP
 • TeamViewer
Základy:
 • Git, TFS
 • phpMyAdmin, WordPress
 • GIMP, Photoshop
 • NetBeans IDE
 • Oracle SQL Developer
 • MS Access
 • Sculptris, Blender

Pracovní zkušenosti

Ukázky práce

Kontakt